SFPI NAVRH barva_upraveny 4

Zpravodaj 4/2021
duben

Přerov_malý

... ještě tam budem

Po téměř letních teplotách překvapil nevyzpytatelný duben sněžením a studeným vichrem. Mnozí z nás si jistě vzpomněli na pranostiku o březnu, kdy vlezeme za kamna, a o dubnu, kdy tam ještě pobudeme. A tak není od věci zamyslet se právě v tomto období nad zateplováním bytových domů, jejich opravami a modernizacemi.

Revitalizace bytových domů a snižování nákladů na energie a vytápění patří stabilně k prioritám Státního fondu podpory investic. K tomuto účelu Fond v současnosti nabízí dva programy: Zateplování a Panel 2013+. V čem jsou si podobné a v čem se liší? Pojďme se na ně podívat z blízka a porovnat jejich výhody a omezení.

Zateplování
Program je určený na energetickou modernizaci bytových domů. Protože je poskytován z evropských prostředků, nelze jím hradit modernizaci domů v Praze. Zásadní podmínkou je dosažení nejméně 20% úspory energie oproti stavu před modernizací. O úvěr mohou požádat všichni vlastníci bytových domů nebo nemovitostí, jejichž součástí je bytový dům. Úvěr má dvacetiletou splatnost a je bezúročný. Lze jím pokrýt nejvýše 76 % celkových výdajů v rozpětí od půl milionu až do 90 milionů korun.

Program Zateplování lze využít na zateplení pláště domu a vnitřních konstrukcí, na pořízení a instalaci stínění v exteriéru, rekuperaci, na výměnu hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za zdroj, který využívá zemní plyn nebo obnovitelné zdroje energie, na pořízení a instalaci solárních termických kolektorů, solárních soustav nebo akumulačních nádrží, na pořízení centrálního vytápění v bytovém domě. Penězi z programu Zateplování lze hradit připojení domu k soustavě zásobování tepelnou energií, regulaci otopné soustavy nebo její modernizaci včetně výměny rozvodů tepla a otopných těles, pořízení nebo výměnu předávací stanice podle energetického zákona a samozřejmě také výměnu oken a dveří a navíc i výměnu výtahu.

Panel 2013+
Navzdory svému názvu není tento program určený jen pro paneláky, ale pro všechny bytové domy bez rozdílu technologie výstavby, a to po celé republice včetně hlavního města. V současné době má program velmi nízkou úrokovou sazbu, a to 0,5 % p.a., která je fixovaná po celou dobu splácení, a to může být až 30 let. Výhodou programu také je, že lze využít nejen na opravy týkající se energetických úspor, ale obecně i na opravy, které zlepšují stav domu, i když energetické úspory nepřinášejí. U tohoto programu se sledují dosažené úspory po rekonstrukci, ale jejich výše není podmínkou pro poskytnutí úvěru.

Kromě vnějšího i vnitřního zateplení lze tímto úvěrem hradit například odstranění poruch základů domů a opravy hydroizolace spodní stavby, odstranění statických poruch nosné konstrukce, opravy obvodového pláště a opravy lodžií a balkonů, výměnu původních balkonů za nové, nebo přebudování balkonů na lodžie i s případným zvětšením užitné podlahové plochy, opravy nebo výměny hromosvodů, hlavních rozvodů elektřiny, zdravotně-technických instalací a plynu včetně výměny měřičů spotřeby. Úvěrem z programu Panel 2013+ je možné financovat nový výtah, nebo opravu či výměnu toho stávajícího, opravy nebo výměny vstupních dveří do bytů, opravy nebo modernizace bytových jader i další opravy a modernizace v bytech a také náklady na projektové práce, nutné posudky, revize, průkazy, audity. Financovat lze až 90 % způsobilých výdajů na revitalizaci.

A jak to bývá u programů SFPI obvyklé, s úvěry nejsou spojené žádné poplatky. Podrobné informace o programech Zateplování a Panel 203+ najdete na stránkách SFPI.

Téma měsíce Portálu o bydlení: Stavba a právo

Jaro s sebou přináší novou naději do budoucna, a tak pro někoho i úvahy téměř hamletovské: stavět, či nestavět? Jestli se rozhodnete stavět, sledujte náš aktuální seriál. Dozvíte se mnoho užitečného – například na co všechno se připravit, když budete žádat o stavební povolení, co je to výhrada zpětné koupě, jaké jsou soukromoprávní aspekty dočasných staveb nebo co znamená právo nezbytné cesty.
www.portalobydleni.cz.

facebook 
MailPoet