SFPI NAVRH barva_upraveny 4

Zpravodaj 9/2021
září

autumn-3731094_960_720

Divoké husy na odletu, konec i babímu létu

Že je podzim na krku a zima na obzoru, věští nejen pranostiky na září, ale cítíme to i na vlastní kůži. Je třeba zateplit, a to nejen sebe, ale i naše příbytky. Současně se zateplovacími pracemi je ale dobré myslet i na další opravy domů, které přispějí k jejich lepší „kondici“. Proto si vám právě teď v září dovolíme připomenout výhody programu Panel 2013+, který je otevřený na základě nařízení vlády č. 468/2012 Sb.

Navzdory svému názvu není tento program určený jen pro paneláky, ale pro všechny bytové domy bez rozdílu technologie výstavby. Využít ho tedy mohou majitelé a spolumajitelé všech bytových domů po celé republice, a to včetně hlavního města Prahy.

Kromě vnějšího i vnitřního zateplení lze tímto úvěrem hradit například odstranění poruch základů domu a opravy hydroizolace spodní stavby, odstranění statických poruch nosné konstrukce, opravy obvodového pláště a opravy lodžií nebo balkonů, výměnu původních balkonů za nové, nebo přebudování balkonů na lodžie i s případným zvětšením jejich užitné podlahové plochy, opravy nebo výměny hromosvodů, hlavních rozvodů elektřiny, zdravotně-technických instalací a plynu, včetně výměny měřičů spotřeby. Úvěrem z programu Panel 2013+ je možné financovat nový výtah nebo opravu či výměnu toho stávajícího, opravy nebo výměny vstupních dveří do bytů, opravy nebo modernizace bytových jader i další opravy a modernizace v bytech a také náklady na projektové práce, nutné posudky, revize, průkazy, audity.

V souvislosti s podzimním ochlazením venkovních teploty je vhodné připomenout možnost využít Panel 2013+ na zkvalitnění ústřední regulace otopné soustavy nebo její modernizaci, a to včetně využití obnovitelných zdrojů energie. Opravovat a financovat tímto programem lze i objektové předávací stanice nebo strojovny se zařízením pro přípravu teplé užitkové vody. Pro potřeby obyvatel domu můžete postavit i novou kotelnu.

Úvěrem lze pokrýt až 90 % způsobilých výdajů na revitalizaci a modernizaci domu.
V současné době má program stále ještě nízkou úrokovou sazbu, a to 0,82 % p.a. (je ve stejné výši, jako sazba EU pro ČR), která je fixovaná po celou dobu splácení, což může být až 30 let. Výhodou programu také je, že lze využít nejen na opravy týkající se energetických úspor, ale obecně i na opravy, které zlepšují stav domu, i když energetické úspory nepřinášejí. U tohoto programu se sice sledují dosažené úspory po rekonstrukci, ale jejich výše není podmínkou pro poskytnutí úvěru.

Jen pro pořádek připomenutí na závěr: Stejně jako u jiných programů SFPI ani u Panelu 2013+ neplatíte žádné poplatky za poradenství, vyřízení úvěru ani za jeho případné předčasné splacení. To vše je naprosto zdarma.

Podrobné informace o programu najdete na stránkách SFPI.

    lady-justice-2388500_1280

    Téma měsíce Portálu o bydlení: Bydlení pohledem práva

    Problematika bydlení s právem úzce souvisí a nikdy není dost informací, které řadu neujasněných věcí vysvětlí. Proto se Portál o bydlení k takovým tématům pravidelně vrací, čehož je důkazem jeho zářijový seriál. Sledujte www.portalobydleni.cz.

    facebook 
    MailPoet