Ředitel/ředitelka Kompetenčního a koordinačního centra

 

STÁTNÍ FOND PODPORY INVESTIC vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Ředitel/ředitelka Koordinačního a kompetenčního centra

Co Vás čeká?

Strategické plánování a rozvoj:

 • Definování dlouhodobé strategie a cílů centra.
 • Vytvoření plánu implementace strategie.
 • Monitorování a aktualizace strategického plánu v souladu s potřebami a cíli projektu.

Spolupráce a partnerství:

 • Navazování a udržování partnerství s klíčovými partnery, jako jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Národní rozvojová banka, Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a další.
 • Spolupráce s interními týmy v organizaci k identifikaci potřeb projektů.
 • Poskytování odborné podpory veřejným i korporátním subjektům

Vedení odborníků:

 • Výběr a nábor vhodných odborníků a expertů na základě potřeb projektů.
 • Řízení týmů odborníků a koordinace jejich činností.

Zajištění zdrojů:

 • Zajištění finančních a technologických zdrojů.
 • Správa a alokace zdrojů v souladu s potřebami projektů.

Monitoring a reportování:

 • Pravidelné monitorování průběhu projektů a hodnocení jejich úspěšnosti.
 • Příprava pravidelných reportů a informování vedení organizace o vývoji projektů.
 • Hodnocení kvality poskytovaných služeb,

Tato pozice bude klíčová pro dosažení úspěchu při posílení připravenosti projektů a zvýšení objemu alokace veřejných investic a zajištění efektivního využívání odborníků a expertů. Ředitel KKC bude pracovat na tom, aby projekt dosáhl svých cílů a byl plně využit jeho potenciál v souladu s cíli EU a potřebami partnerů. 

Co budeme potřebovat od Vás?

 • Magisterský titul v oboru spojeném s veřejnými investicemi, ekonomií, veřejnou politikou, projektovým řízením, nebo obdobným oborem.
 • Prokazatelné manažerské zkušenosti s vedením poradenských projektů a týmů min. 5 let.
 • Schopnost motivovat a vést týmy ke splnění cílů.
 • Znalost finančního plánování a řízení zdrojů v rámci veřejných investic.
 • Výborné organizační a komunikační schopnosti, schopnost argumentace.
 • Samostatnost, spolehlivost a časová flexibilita.
 • Schopnost analyticky zhodnotit získané informace včetně návrhu řešení.
 • Zkušenost a praxe v kombinaci veřejného sektoru a komerčního sektoru výhodou.
 • Zkušenost v oblasti finančních nástrojů a PPP projektů výhodou.
 • Znalost anglického jazyka, minimálně na úrovni B2.
 • Trestní bezúhonnost.

Co Vám nabízíme?

 • Plný pracovní úvazek.
 • Pracovní poměr založený jmenováním.
 • 15. platová třída, osobní příplatek a příplatek za vedení.
 • Místo výkonu práce v centru Prahy s velmi dobrou dopravní dostupností.
 • Pružná pracovní doba se základní dobou od 9:00 do 14:00.
 • 5 týdnů dovolené, 5 sick days (indispoziční volno).
 • Možnost občasného využívání home office.
 • Příspěvek na penzijní připojištění.
 • Příspěvek na stravování v podobě elektronické stravenkové karty.
 • další využití benefitů z FKSP dle vyhlášky č. 114/2002 Sb.
 • Firemní vzdělávání v oboru.
 • Využívání Multisport karty.
 • Nástup ihned nebo dle dohody.
 • Odborný tým kolegů a kolegyň.
 • Prostor pro získávání nových kontaktů a zkušeností.

Bližší informace poskytne Daniel Ross, personalista SFPI.

E-mail: ross.daniel@sfpi.cz

Strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině zasílejte nejpozději do 29. 10. 2023 na e-mail: zamestnani@sfpi.cz

Do předmětu uveďte „Ředitel/ředitelka Koordinačního a kompetenčního centra”

Pracovní místo je financováno z Národního plánu obnovy, subkomponenty 4.1.1.

Budeme se těšit na Vaše reakce.

 

 1. Správce osobních údajů:

Státní fond podpory investic

IČO: 70856788

se sídlem Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2

ID datové schránky: wikaiz5 

(dále také jen „správce“ nebo „SFPI“)

               

 1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Mgr. Tomáš Holubec

e-mail: poverenec@sfpi.cz

 

 1. Účel zpracování

Účelem zpracování je získání osobních údajů nutných pro výběr vhodného uchazeče o zaměstnání a následně pro uzavření pracovní smlouvy/DPČ/DPP s tímto uchazečem. 

 

 1. Právní základ (důvod) zpracování

V procesu před uzavíráním pracovní smlouvy/DPČ/DPP s vybraným uchazečem a v rámci procesu uzavírání pracovní smlouvy/DPČ/DPP s vybraným uchazečem je právním důvodem zákonnosti zpracování provedení opatření, která jsou nutná před uzavřením pracovní smlouvy/DPČ/DPP na základě projeveného zájmu tohoto subjektu údajů.

 

 1. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou předávány příjemcům osobních údajů na základě zpracovatelské smlouvy. Jedná se o předávání osobních údajů smluvním partnerům, zejména poskytovatelům služeb (typicky IT poskytovatelé), nebo o předávání na základě právní povinnosti uložené správci; v těchto situacích se může jednat také o postavení společných správců osobních údajů.

 

 1. Práva subjektu údajů

Uchazeč o zaměstnání má právo na přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, na jejich opravu nebo výmaz nebo omezení jejich zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. Uchazeč má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podrobnosti jsou upraveny v čl. 15 až 22 obecného nařízení (GDPR).

V rámci zpracování osobních údajů správcem nedochází k automatizovanému zpracování (rozhodování) ani profilování.

Informace v rozsahu odpovídajícím správcem obvykle prováděnému zpracování osobních údajů jsou uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na adrese https://sfpi.cz/zpracovani-osobnich-udaju/. Obsah této informace je ve vztahu k takto uveřejněnému informačnímu memorandu specifický a vztahuje se k subjektu údajů v podobě uchazeče o zaměstnání na SFPI.