Právník/ Právnička

STÁTNÍ FOND PODPORY INVESTIC vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Právník/Právnička – vhodné i pro absolventy

Co vás čeká?

 • zajištění právního servisu pro SFPI;
 • kontrola zadávacích a výběrových řízení v rámci zadávání veřejných zakázek příjemců podpor;
 • spolupráce na zadávání a přípravě zadávacích a výběrových řízení, a to v rámci zadávání veřejných zakázek SFPI;
 • spolupráce na přípravě a kontrola smluv pro dané veřejné zakázky (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nepojmenované kontrakty);
 • spolupráce na tvorbě smluvních vzorů a kontrola smluvní dokumentace v rámci poskytovaných podpor;
 • poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., zpracování odpovědí, rozhodnutí, včetně odůvodnění, komunikace s dalšími orgány státní správy, Policií ČR, státním zastupitelstvím, aj.

 

Co budeme potřebovat od Vás?

 • vysokoškolské vzdělání v oboru právo;
 • schopnost orientace v právních předpisech (zejména zákon o zadávání veřejných zakázek, občanský zákoník);
 • praxi s kontrolou nebo tvorbou smluvních dokumentací;
 • analytické myšlení, schopnost přemýšlet v souvislostech, zhodnotit informace a připravit návrhy řešení;
 • výborný psaný projev, včetně bezchybné gramatiky;
 • schopnost pracovat samostatně i v týmu;
 • zodpovědnost, systematičnost a flexibilitu;
 • trestní bezúhonnost;
 • vhodné i pro absolventy.

 

Co Vám nabízíme?

 • zajímavou a různorodou práci v oblasti poskytování dotací a úvěrů;
 • plný pracovní úvazek;
 • 13. platová třída, osobní příplatek dle zkušeností;
 • pružná pracovní doba se základní dobou od 9:00 do 14:00;
 • možnost poníženého pracovního úvazku;
 • 5 týdnů dovolené, 5 sick days (indispoziční volno);
 • možnost občasného využívání home office;
 • příspěvek na penzijní připojištění;
 • příspěvek na stravování formou stravenkového paušálu;
 • firemní vzdělávání v oboru;
 • využívání Multisport karty;
 • nástup ihned nebo dle dohody;
 • odborný tým kolegů a kolegyň;
 • prostor pro získávání nových zkušeností.

 

Bližší informace poskytne Daniel Ross, personalista SFPI, e-mail: ross.daniel@sfpi.cz.

Strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině zasílejte nejpozději do  31. 5. 2024 na e-mail: zamestnani@sfpi.cz.

Do předmětu uveďte „Právník/Právnička“.

 

 1. Správce osobních údajů:

Státní fond podpory investic

IČO: 70856788

se sídlem Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2

ID datové schránky: wikaiz5

(dále také jen „správce“ nebo „SFPI“)

              

 1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Mgr. Tomáš Holubec

e-mail: poverenec@sfpi.cz

 

 1. Účel zpracování

Účelem zpracování je získání osobních údajů nutných pro výběr vhodného uchazeče o zaměstnání a následně pro uzavření pracovní smlouvy/DPČ/DPP s tímto uchazečem.

 

 1. Právní základ (důvod) zpracování

V procesu před uzavíráním pracovní smlouvy/DPČ/DPP s vybraným uchazečem a v rámci procesu uzavírání pracovní smlouvy/DPČ/DPP s vybraným uchazečem je právním důvodem zákonnosti zpracování provedení opatření, která jsou nutná před uzavřením pracovní smlouvy/DPČ/DPP na základě projeveného zájmu tohoto subjektu údajů.

 

 1. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou předávány příjemcům osobních údajů na základě zpracovatelské smlouvy. Jedná se o předávání osobních údajů smluvním partnerům, zejména poskytovatelům služeb (typicky IT poskytovatelé), nebo o předávání na základě právní povinnosti uložené správci; v těchto situacích se může jednat také o postavení společných správců osobních údajů.

 

 1. Práva subjektu údajů

Uchazeč o zaměstnání má právo na přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, na jejich opravu nebo výmaz nebo omezení jejich zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. Uchazeč má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 Podrobnosti jsou upraveny v čl. 15 až 22 obecného nařízení (GDPR).

 V rámci zpracování osobních údajů správcem nedochází k automatizovanému zpracování (rozhodování) ani profilování.

 Informace v rozsahu odpovídajícím správcem obvykle prováděnému zpracování osobních údajů jsou uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na adrese https://sfpi.cz/zpracovani-osobnich-udaju/. Obsah této informace je ve vztahu k takto uveřejněnému informačnímu memorandu specifický a vztahuje se k subjektu údajů v podobě uchazeče o zaměstnání na SFPI.