NPO – Finanční manažer/ka komponent Národního plánu obnovy

STÁTNÍ FOND PODPORY INVESTIC vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

NPO – Finanční manažer/ka komponent Národního plánu obnovy 

 

Co Vás čeká? 

 • Řízení financování činností prováděných v rámci komponent Národního plánu obnovy (NPO), včetně nastavení procesů a zpracování metodik. 
 • Příprava rozpočtů komponent NPO, kontrola jejich plnění a dodržování pravidel čerpání prostředků ze státního rozpočtu a z rozpočtu EU. 
 • Zpracování reportů a vyhodnocování činnosti ve vztahu k naplňování KPI. 
 • Reportování finančních výstupů pro vedení SFPI a MMR, v souladu požadavky výzev a pravidly financování EU. 
 • Koordinace přípravy a čerpání rozpočtu projektů v rámci NPO s ekonomickým ředitelem SFPI. 
 • Prezentace výsledků své činnosti vedení SFPI. 
 • Inspirující projekty, které mají skutečný dopad na společnost. Váš každodenní přínos bude vidět ve vylepšeních veřejné infrastruktury, projektů vzdělávání veřejných investorů, projektů bydlení a mnoha dalších oblastech. 

 Co budeme potřebovat od Vás? 

 • Magisterský titul v oboru spojeném s investicemi, ekonomií, finančním a projektovým řízením, nebo obdobným oborem. 
 • Více než 2 roky praxe ve vedoucí pozici v oblasti financí, ekonomiky, účetnictví, rozpočtu. 
 • Znalost finančního plánování a řízení zdrojů. 
 • Schopnost pracovat samostatně i v týmu a dotahovat úkoly. 
 • Výborné organizační a komunikační schopnosti, schopnost argumentace. 
 • Spolehlivost a časová flexibilita. 
 • Schopnost analyticky zhodnotit získané informace včetně návrhu řešení. 
 • Znalost anglického jazyka výhodou. 
 • Trestní bezúhonnost. 

 Co Vám nabízíme? 

 • Přátelské Prostředí: Jsme tým, kde si vážíme každého člena a podporujeme otevřenou komunikaci a spolupráci. 
 • Růst a Rozvoj: V našem centru se neustále učíme. Nabízíme širokou škálu školení a rozvojových programů, abyste mohli neustále posouvat své hranice. 
 • Plný pracovní úvazek na dobu určitou do 31. 12. 2026 (Národní plán obnovy). 
 • 15. platová třída, osobní příplatek dle zkušeností. 
 • Místo výkonu práce v centru Prahy s velmi dobrou dopravní dostupností. 
 • Pružná pracovní doba se základní dobou od 9:00 do 14:00. 
 • 5 týdnů dovolené, 5 sick days (indispoziční volno). 
 • Možnost občasného využívání home office. 
 • Příspěvek na penzijní připojištění. 
 • Příspěvek na stravování. 
 • Firemní vzdělávání v oboru. 
 • Využívání Multisport karty. 
 • Nástup ihned nebo dle dohody. 
 • Odborný tým kolegů a kolegyň. 
 • Prostor pro získávání nových kontaktů a zkušeností. 

Bližší informace poskytne Daniel Ross, personalista SFPI, e-mail: ross.daniel@sfpi.cz. 

Strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině zasílejte nejpozději do 31. 5. 2024 na e-mail: zamestnani@sfpi.cz. Do předmětu uveďte „Finanční manažer“. 

 Budeme se těšit na Vaše reakce. 

 Pracovní místo je financováno z Národního plánu obnovy, komponenty 2.10 a subkomponenty 4.1.1. 

 

1. Správce osobních údajů: 

Státní fond podpory investic 

IČO: 70856788 

se sídlem Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2 

ID datové schránky: wikaiz5  

(dále také jen „správce“ nebo „SFPI“) 

                

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů 

Mgr. Tomáš Holubec 

e-mail: poverenec@sfpi.cz 

 

3. Účel zpracování 

Účelem zpracování je získání osobních údajů nutných pro výběr vhodného uchazeče o zaměstnání a následně pro uzavření pracovní smlouvy/DPČ/DPP s tímto uchazečem.  

 

4. Právní základ (důvod) zpracování 

V procesu před uzavíráním pracovní smlouvy/DPČ/DPP s vybraným uchazečem a v rámci procesu uzavírání pracovní smlouvy/DPČ/DPP s vybraným uchazečem je právním důvodem zákonnosti zpracování provedení opatření, která jsou nutná před uzavřením pracovní smlouvy/DPČ/DPP na základě projeveného zájmu tohoto subjektu údajů. 

 

5. Příjemci osobních údajů 

Osobní údaje jsou předávány příjemcům osobních údajů na základě zpracovatelské smlouvy. Jedná se o předávání osobních údajů smluvním partnerům, zejména poskytovatelům služeb (typicky IT poskytovatelé), nebo o předávání na základě právní povinnosti uložené správci; v těchto situacích se může jednat také o postavení společných správců osobních údajů. 

 

6. Práva subjektu údajů 

Uchazeč o zaměstnání má právo na přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, na jejich opravu nebo výmaz nebo omezení jejich zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. Uchazeč má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

Podrobnosti jsou upraveny v čl. 15 až 22 obecného nařízení (GDPR). 

V rámci zpracování osobních údajů správcem nedochází k automatizovanému zpracování (rozhodování) ani profilování. 

 Informace v rozsahu odpovídajícím správcem obvykle prováděnému zpracování osobních údajů jsou uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na adrese https://sfpi.cz/zpracovani-osobnich-udaju/. Obsah této informace je ve vztahu k takto uveřejněnému informačnímu memorandu specifický a vztahuje se k subjektu údajů v podobě uchazeče o zaměstnání na SFPI.