NPO – Metodický manažer/manažerka

STÁTNÍ FOND PODPORY INVESTIC vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

NPO – Metodický manažer/manažerka Koordinačního a kompetenčního centra

 

Co Vás čeká?

 • Inspirující projekty, které mají skutečný dopad na společnost. Váš každodenní přínos bude vidět ve vylepšeních veřejné infrastruktury, vzdělání, projektů bydlení a mnoha dalších oblastech.
 • Řízení a implementace metodických pokynů.
 • Podpora přípravy investičních projektů (metodika, data, informace) v souladu s legislativou ČR a EU.
 • Odpovědnost za dodržování metodických pokynů a nastavených procesů včetně tvorby návrhů s cílem zefektivnění činnosti KKC.
 • Zajištění odborné podpory KKC, expertů aj.
 • Zajištění implementace online procesů týkající se řízení žádostí o konzultace a práce expertů veřejných investic a jejich vyhodnocování.
 • Příprava odborných materiálů včetně příkladů dobré praxe a jejich prezentace na webu SFPI.
 • Vyhledávání možností spolupráce včetně odborných materiálů z jiných odvětví (MŽP, MPO, NRB, MMR), které lze implementovat do činnosti KKC a dále využívání pro implementaci metodik a odborných materiálů pro širokou veřejnost.
 • Prezentace výsledků své činnosti řediteli KKC a řediteli SFPI.

 

Co budeme potřebovat od Vás?

 • Magisterský titul v oboru spojeném s veřejnými investicemi, ekonomií, stavebnictvím, projektovým řízením nebo obdobným oborem.
 • Prokazatelné pracovní zkušenosti s vedením různých stavebních projektů a metodikou minimálně 2 roky.
 • Schopnost pracovat samostatně i v týmu a dotahovat úkoly.
 • Výborné organizační a komunikační schopnosti, schopnost argumentace.
 • Spolehlivost a časovou flexibilitu.
 • Schopnost analyticky zhodnotit získané informace včetně návrhu řešení.
 • Znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B2.
 • Trestní bezúhonnost.

 

Co Vám nabízíme?

 • Přátelské prostředí: Jsme tým, kde si vážíme každého člena a podporujeme otevřenou komunikaci a spolupráci.
 • Růst a rozvoj: V našem centru se neustále učíme. Nabízíme širokou škálu školení a rozvojových programů, abyste mohli neustále posouvat své hranice.
 • Plný pracovní úvazek na dobu určitou do 31. 12. 2026 (Národní plán obnovy).
 • 14. platovouá třídu, osobní příplatek dle zkušeností.
 • Místo výkonu práce v centru Prahy s velmi dobrou dopravní dostupností.
 • Pružnou pracovní dobu se základní dobou od 9:00 do 14:00.
 • 5 týdnů dovolené, 5 sick days (indispoziční volno).
 • Možnost občasného využívání home office.
 • Příspěvek na penzijní připojištění.
 • Příspěvek na stravování v podobě elektronické stravenkové karty.
 • Další využití benefitů z FKSP dle vyhlášky č. 114/2002 Sb.
 • Firemní vzdělávání v oboru.
 • Využívání Multisport karty.
 • Nástup ihned nebo dle dohody.
 • Odborný tým kolegů a kolegyň.
 • Prostor pro získávání nových kontaktů a zkušeností.

 

Bližší informace poskytne Daniel Ross, personalista SFPI.

E-mail: ross.daniel@sfpi.cz

Strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině zasílejte nejpozději do 28. 1. 2024 na e-mail: zamestnani@sfpi.cz

Do předmětu uveďte „Metodický manažer“.

Pracovní místo je financováno z Národního plánu obnovy, subkomponenty 4.1.1.

Budeme se těšit na Vaše reakce.

 

 1. Správce osobních údajů:

Státní fond podpory investic

IČO: 70856788

se sídlem Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2

ID datové schránky: wikaiz5

(dále také jen „správce“ nebo „SFPI“)

              

 1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Mgr. Tomáš Holubec

e-mail: poverenec@sfpi.cz

 

 1. Účel zpracování

Účelem zpracování je získání osobních údajů nutných pro výběr vhodného uchazeče o zaměstnání a následně pro uzavření pracovní smlouvy/DPČ/DPP s tímto uchazečem.

 

 1. Právní základ (důvod) zpracování

V procesu před uzavíráním pracovní smlouvy/DPČ/DPP s vybraným uchazečem a v rámci procesu uzavírání pracovní smlouvy/DPČ/DPP s vybraným uchazečem je právním důvodem zákonnosti zpracování provedení opatření, která jsou nutná před uzavřením pracovní smlouvy/DPČ/DPP na základě projeveného zájmu tohoto subjektu údajů.

 

 1. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou předávány příjemcům osobních údajů na základě zpracovatelské smlouvy. Jedná se o předávání osobních údajů smluvním partnerům, zejména poskytovatelům služeb (typicky IT poskytovatelé), nebo o předávání na základě právní povinnosti uložené správci; v těchto situacích se může jednat také o postavení společných správců osobních údajů.

 

 1. Práva subjektu údajů

Uchazeč o zaměstnání má právo na přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, na jejich opravu nebo výmaz nebo omezení jejich zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. Uchazeč má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 Podrobnosti jsou upraveny v čl. 15 až 22 obecného nařízení (GDPR).

 V rámci zpracování osobních údajů správcem nedochází k automatizovanému zpracování (rozhodování) ani profilování.

 Informace v rozsahu odpovídajícím správcem obvykle prováděnému zpracování osobních údajů jsou uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na adrese https://sfpi.cz/zpracovani-osobnich-udaju/. Obsah této informace je ve vztahu k takto uveřejněnému informačnímu memorandu specifický a vztahuje se k subjektu údajů v podobě uchazeče o zaměstnání na SFPI.