Metodik/Metodička

STÁTNÍ FOND PODPORY INVESTIC vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Metodik/Metodička

 

Co Vás čeká? 

 • Vytváření jednotného metodického prostředí pro poskytování podpor na SFPI; 
 • analýza dosavadních interních předpisů a návrhy jejich zjednodušení; 
 • analýza dokumentů pro žadatele a sjednocování jejich struktury napříč programy SFPI; 
 • analyzování nástrojů na zvýšení dostupnosti bydlení, potřeb regionů a cestovního ruchu pro potřeby návrhu nových programů SFPI; 
 • spolupráce na vývoji nového informačního systému správy podpor; 
 • tvorba a úprava jednoduchých finančních modelů v excelu; 
 • komunikace s Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci zajišťování finančních prostředků na programy SFPI; 
 • spolupráce s kolegy ze sekce právní a oddělení informačních technologií při výše uvedených činnostech. 

 

Co budeme potřebovat od Vás? 

 • Vysokoškolské vzdělání; 
 • znalost problematiky úvěrů nebo dotací; 
 • znalost MS Office, zejména Excel, a Adobe; 
 • zkušenost s metodickou činností výhodou; 
 • praxe ve veřejné správě nebo bankovnictví výhodou; 
 • schopnost a ochotu učit se novým věcem; 
 • výborné organizační a komunikační schopnosti, schopnost argumentace; 
 • samostatnost, spolehlivost a časová flexibilita; 
 • schopnost analyticky zhodnotit získané informace a připravit návrhy řešení včetně jejich popisu; 
 • trestní bezúhonnost.  

 

Co Vám nabízíme? 

 • Zajímavou a různorodou práci v oblasti poskytování dotací a úvěrů; 
 • plný pracovní úvazek; 
 • 12. platová třída, osobní příplatek dle zkušeností (nejedná se o služební poměr); 
 • pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení; 
 • pružná pracovní doba se základní dobou od 9:00 do 14:00, dále můžete kombinovat práci v kanceláři s prací z domova dle domluvy; 
 • 5 týdnů dovolené, 5 sick days (indispoziční volno); 
 • místo výkonu práce v centru Prahy; 
 • příspěvek na penzijní připojištění; 
 • příspěvek na stravování v podobě stravenkového paušálu; 
 • firemní vzdělávání a rozvoj v oboru; 
 • využívání Multisport karty; 
 • nástup ihned nebo dle dohody; 
 • odbornou podporu od kolegů a vedení; 
 • individuální adaptační plán pro zaškolení na danou pozici; 
 • prostor pro získávání nových zkušeností. 

 

Bližší informace poskytne Ing. Martin Klouda, e-mail: klouda.martin@sfpi.cz. 

Strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině zasílejte prosím do 30. 6. 2024 na e-mail: zamestnani@sfpi.cz. Do předmětu uveďte „Metodik SFPI“. 

 Budeme se těšit na Vaše reakce. 

 

 1. Správce osobních údajů: 

Státní fond podpory investic 

IČO: 70856788 

se sídlem Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2 

ID datové schránky: wikaiz5  

(dále také jen „správce“ nebo „SFPI“) 

                

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů 

Mgr. Tomáš Holubec 

e-mail: poverenec@sfpi.cz 

 

3. Účel zpracování 

Účelem zpracování je získání osobních údajů nutných pro výběr vhodného uchazeče o zaměstnání a následně pro uzavření pracovní smlouvy/DPČ/DPP s tímto uchazečem.  

 

4. Právní základ (důvod) zpracování 

V procesu před uzavíráním pracovní smlouvy/DPČ/DPP s vybraným uchazečem a v rámci procesu uzavírání pracovní smlouvy/DPČ/DPP s vybraným uchazečem je právním důvodem zákonnosti zpracování provedení opatření, která jsou nutná před uzavřením pracovní smlouvy/DPČ/DPP na základě projeveného zájmu tohoto subjektu údajů. 

 

5. Příjemci osobních údajů 

Osobní údaje jsou předávány příjemcům osobních údajů na základě zpracovatelské smlouvy. Jedná se o předávání osobních údajů smluvním partnerům, zejména poskytovatelům služeb (typicky IT poskytovatelé), nebo o předávání na základě právní povinnosti uložené správci; v těchto situacích se může jednat také o postavení společných správců osobních údajů. 

 

6. Práva subjektu údajů 

Uchazeč o zaměstnání má právo na přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, na jejich opravu nebo výmaz nebo omezení jejich zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. Uchazeč má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Podrobnosti jsou upraveny v čl. 15 až 22 obecného nařízení (GDPR). 

V rámci zpracování osobních údajů správcem nedochází k automatizovanému zpracování (rozhodování) ani profilování. 

 Informace v rozsahu odpovídajícím správcem obvykle prováděnému zpracování osobních údajů jsou uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na adrese https://sfpi.cz/zpracovani-osobnich-udaju/. Obsah této informace je ve vztahu k takto uveřejněnému informačnímu memorandu specifický a vztahuje se k subjektu údajů v podobě uchazeče o zaměstnání na SFPI.