Koordinační a kompetenční centrum

Delší

Koordinační a kompetenční centrum (KKC) je podpořeno ze zdrojů Národního plánu obnovy (dále jen NPO), které Česká republika získala z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Hlavním cílem NPO je reforma investic, které mají potenciál nasměrovat Česko k zelené a digitální budoucnosti. Čas pro uskutečnění těchto reforem a kroků má ČR do roku 2026.

Cílem Koordinačního a kompetenčního centra je:

  • zvýšení připravenosti projektů a zajištění dostatečného objemu investičních projektů ve vysokém stádiu připravenosti;
  • vytvoření uceleného souboru nástrojů strategického plánování a přípravy veřejných investic pro zvýšení jejich finanční a společenské efektivity;
  • zvýšení počtu bytových projektů, řešení bytové krize, snížení deficitu přípravy bytových projektů;
  • využívání dostupných finančních nástrojů k realizaci investičních projektů;
  • poskytování odborné podpory veřejným i korporátním subjektům, změna pohledu na investice, tak aby byly v souladu s principy metody ESG (enviromental, social a governance) a EU taxonomy.

Pro naplnění uvedených cílů bude součástí KKC tým odborných expertů veřejných investic, na které se budou moci zástupci měst, obcí, ale i podnikatelského sektoru obrátit se žádostí o konzultace v jednotlivých fázích příprav projektů.

O jaké konzultace budete moci požádat?

Ať už se jedná o původní myšlenku realizace výstavby, modernizace podniku, smart city atd., nebo potřebujete vědět, jaké kroky podniknout dál, co vše musíte zajistit, aby se projekt posunul od pouhé myšlenky do další fáze – např. k územnímu rozhodnutí, urbanistické studii, rozpočtu a jeho financování, udržitelnosti projetu, splnění kritérií pro zelenou ekonomiku atd. – můžete se na nás obrátit.

Konzultace s jednotlivými experty jsou pro žadatele zdarma, nic za ně neplatí.

Pro výběr požadovaného experta veřejných investic, prosím, klikněte ZDE

 

Metodické pokyny ke stažení

 

SBToolCZ je nezávisle vyvíjený, volně dostupný a na české stavební praxi i legislativě postavený hodnoticí nástroj. Schéma představené v této elektronické příručce je aktualizovanou a z velké míry přepracovanou verzí metodiky z roku 2009 a 2013. Metodika je vytvořena za podpory Národní platformy SBToolCZ a reflektuje poznatky z praktického užívání metodiky v projekční praxi, reaguje na změnu technických požadavků na stavby a zahrnuje též i nové poznatky z vývoje a výzkumu v oblasti udržitelné výstavby.

Stránky se připravují, děkujeme za pochopení.