Finanční expert/ka

Co Vás čeká?

 • Spolupráce s ředitelem ekonomické sekce.
 • Podíl na přípravě materiálů pro vedení Fondu (SFPI), Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí, případně další spolupracující instituce.
 • Kontrola činností prováděných v rámci ekonomické sekce, spolupráce s externí auditorskou firmou.
 • Metodická činnost v rámci procesů ekonomické sekce, včetně programů financovaných z EU.
 • Podíl na přípravě rozpočtů SFPI, spolupráce s jednotlivými útvary, kontrola jejich plnění a dodržování pravidel čerpání prostředků ze státního rozpočtu a z rozpočtu EU.

 

Co budeme potřebovat od Vás?

 • Magisterský titul v oboru spojeném s investicemi, ekonomií, finančním a projektovým řízením, nebo obdobným oborem.
 • Více než 2 roky praxe v oblasti financí, ekonomiky, účetnictví, rozpočtu.
 • Znalost účetních principů, praxe ve státní sféře v účtárně nebo sekci rozpočtu výhodou.
 • Schopnost pracovat samostatně i v týmu a dotahovat úkoly.
 • Spolehlivost a časová flexibilita.
 • Schopnost analyticky zhodnotit získané informace včetně návrhu řešení.
 • Znalost anglického jazyka výhodou.
 • Trestní bezúhonnost.

 

Co Vám nabízíme?

 • 13. platová třída, osobní příplatek dle zkušeností.
 • Místo výkonu práce v centru Prahy s velmi dobrou dopravní dostupností.
 • Pružná pracovní doba se základní dobou od 9:00 do 14:00.
 • 5 týdnů dovolené, 5 sick days (indispoziční volno).
 • Možnost občasného využívání home office.
 • Příspěvek na penzijní připojištění.
 • Příspěvek na stravování.
 • Firemní vzdělávání v oboru.
 • Využívání Multisport karty.
 • Nástup ihned nebo dle dohody.
 • Odborný tým kolegů a kolegyň.
 • Prostor pro získávání nových kontaktů a zkušeností.

 

Bližší informace poskytne Daniel Ross, personalista SFPI, e-mail: ross.daniel@sfpi.cz.

Strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině zasílejte nejpozději do 31. 7. 2024 na e-mail: zamestnani@sfpi.cz. Do předmětu uveďte „Finanční expert/ka“.

Budeme se Těšit na Vaše reakce.

 

 1. Správce osobních údajů:

Státní fond podpory investic

IČO: 70856788

se sídlem Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2

ID datové schránky: wikaiz5

(dále také jen „správce“ nebo „SFPI“)

              

 1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Mgr. Tomáš Holubec

e-mail: poverenec@sfpi.cz

 

 1. Účel zpracování

Účelem zpracování je získání osobních údajů nutných pro výběr vhodného uchazeče o zaměstnání a následně pro uzavření pracovní smlouvy/DPČ/DPP s tímto uchazečem.

 

 1. Právní základ (důvod) zpracování

V procesu před uzavíráním pracovní smlouvy/DPČ/DPP s vybraným uchazečem a v rámci procesu uzavírání pracovní smlouvy/DPČ/DPP s vybraným uchazečem je právním důvodem zákonnosti zpracování provedení opatření, která jsou nutná před uzavřením pracovní smlouvy/DPČ/DPP na základě projeveného zájmu tohoto subjektu údajů.

 

 1. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou předávány příjemcům osobních údajů na základě zpracovatelské smlouvy. Jedná se o předávání osobních údajů smluvním partnerům, zejména poskytovatelům služeb (typicky IT poskytovatelé), nebo o předávání na základě právní povinnosti uložené správci; v těchto situacích se může jednat také o postavení společných správců osobních údajů.

 

 1. Práva subjektu údajů

Uchazeč o zaměstnání má právo na přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, na jejich opravu nebo výmaz nebo omezení jejich zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. Uchazeč má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Podrobnosti jsou upraveny v čl. 15 až 22 obecného nařízení (GDPR).

 

V rámci zpracování osobních údajů správcem nedochází k automatizovanému zpracování (rozhodování) ani profilování.

 

Informace v rozsahu odpovídajícím správcem obvykle prováděnému zpracování osobních údajů jsou uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na adrese https://sfpi.cz/zpracovani-osobnich-udaju/. Obsah této informace je ve vztahu k takto uveřejněnému informačnímu memorandu specifický a vztahuje se k subjektu údajů v podobě uchazeče o zaměstnání na SFPI.