Seminář k říjnové výzvě do programu Regenerace sídlišť – kapacita již naplněna

Seminář k říjnové výzvě do programu Regenerace sídlišť – kapacita již naplněna

Dovolujeme si vás informovat, že již není možné se registrovat na informační seminář k nadcházející říjnové výzvě do dotačně-úvěrového programu Regenerace sídlišť, který se bude konat 29. června 2020 v 10. hodin se v zasedací síni Orbis, Vinohradská 1896/46, Praha 2 – Vinohrady. Záznam ze semináře bude jako webinář uložen na stránkách sfpi.cz. Pokud máte dotazy k této výzvě, pošlete je na adresu komunikace@sfpi.cz. Děkujeme za pochopení.

Číst více...
Program COVID – Lázně otevřen

Program COVID – Lázně otevřen

Dnes byla na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj zveřejněna Výzva pro žadatele COVID-Lázně. Příjem žádostí bude spuštěn 24. srpna 2020. Text výzvy a další informace naleznete zde.

Read More
Financování bydlení – srpnové téma Portálu o bydlení

Financování bydlení – srpnové téma Portálu o bydlení

Pořídit si střechu nad hlavou je zásadní věc, kterou člověk v životě řeší. V posledních letech vyšplhaly ceny nemovitostí do vesmírných výšin a jen málokdo si může bydlení pořídit z vlastních našetřených prostředků. O tom, jaké možnosti financování jsou ve hře, na co si dávat pozor a co všechno je třeba promyslet, bude srpnový seriál. Čtěte na www.portalobydleni.cz

Read More
Už jste četli Zpravodaj SFPI?

Už jste četli Zpravodaj SFPI?

Jestli ne, můžete si ho přečíst právě teď na našich stránkách, případně se zaregistrovat k jeho odběru. Srpnové číslo už mají pravidelní odběratelé informací ze Státního fondu podpory investic ve své e-mailové schránce. Ti, kteří se zaregistrují během srpna, mohou očekávat první zásilku Zpravodaje SFPI v září. Ale abyste v srpnu o nic nepřišli, přečtěte si osmé vydání našeho newsletteru zde.

Read More
Příjem žádostí v programu Živel je otevřen

Příjem žádostí v programu Živel je otevřen

Dnes byl otevřen příjem žádostí o úvěr v programu Živel, který je určen na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou. Žádosti o úvěr lze podat na pracovištích Státního fondu podpory investic v Praze nebo v Olomouci, a to osobně, poštou, nebo datovou schránkou. Podrobné informace o programu se dozvíte zde.

Číst více...
SFRB se mění na SFPI

SFRB se mění na SFPI

Dne 1. června se SFRB na základě zákona č. 113/2020 Sb. změní na Státní fond podpory investic (SFPI). Změna názvu souvisí s rozšířením působnosti Fondu, které bude zahrnovat i podporu regionálního rozvoje a některých činností v oblasti cestovního ruchu. Změna názvu v žádném případě nebude mít vliv na práva, povinnosti a závazky Státního fondu rozvoje bydlení.

Číst více...
Regenerace sídlišť: Zveřejnění přehledu schválených a zamítnutých žádostí

Regenerace sídlišť: Zveřejnění přehledu schválených a zamítnutých žádostí

V programu Regenerace sídlišť bylo ve třetí výzvě přijato 45 žádostí v hodnotě 230 061 340 Kč. Schváleno bylo 19 žádostí v celkové hodnotě 91 289 266 Kč. Mezi náhradníky bylo dáno 18 žádostí v celkové hodnotě 100 321 852 Kč (Státní fond rozvoje bydlení požádal o navýšení rozpočtu na rok 2020. V případě jeho navýšení na 200 mil. Kč budou prostředky poskytnuté dle schváleného seznamu). Zamítnuto bylo 8 žádostí, z toho 6 z důvodů nedostatečné alokace, 1 žádost z důvodu nesplnění podmínek NV a 1 žádost pro nesplnění podmínek výzvy. O důvodu zamítnutí budou všichni žadatelé informování dopisem do konce dubna 2020. Seznam najdete zde pod záložkou Přehled schválených a zamítnutých žádostí.

Číst více...
Důležité upozornění!

Důležité upozornění!

Kvůli mimořádně složité situaci v Olomouckém kraji není v současné době možné garantovat doručení doporučených zásilek na pobočku SFRB v Olomouci. Prosíme tedy všechny stávající příjemce úvěrů, kteří potřebují komunikovat s olomouckou pobočkou, aby veškeré dokumenty (podepsané a naskenované) zasílali mailem na adresu:hradecna.dagmar@sfrb.cz a zároveň jako běžnou zásilku poštou na adresu: SFRB, Dolní náměstí 192/9, 779 00 Olomouc. Toto opatření se týká i žadatelů o úvěr z Programu pro mladé. V případě doplňujících dotazů se obraťte na komunikace@sfrb.cz. Děkujeme za pochopení.

Číst více...