Seminář k říjnové výzvě do programu Regenerace sídlišť – kapacita již naplněna

Seminář k říjnové výzvě do programu Regenerace sídlišť – kapacita již naplněna

Dovolujeme si vás informovat, že již není možné se registrovat na informační seminář k nadcházející říjnové výzvě do dotačně-úvěrového programu Regenerace sídlišť, který se bude konat 29. června 2020 v 10. hodin se v zasedací síni Orbis, Vinohradská 1896/46, Praha 2 – Vinohrady. Záznam ze semináře bude jako webinář uložen na stránkách sfpi.cz. Pokud máte dotazy k této výzvě, pošlete je na adresu komunikace@sfpi.cz. Děkujeme za pochopení.

Číst více...
Příjem žádostí v programu Živel je otevřen

Příjem žádostí v programu Živel je otevřen

Dnes byl otevřen příjem žádostí o úvěr v programu Živel, který je určen na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou. Žádosti o úvěr lze podat na pracovištích Státního fondu podpory investic v Praze nebo v Olomouci, a to osobně, poštou, nebo datovou schránkou. Podrobné informace o programu se dozvíte zde.

Číst více...
SFRB se mění na SFPI

SFRB se mění na SFPI

Dne 1. června se SFRB na základě zákona č. 113/2020 Sb. změní na Státní fond podpory investic (SFPI). Změna názvu souvisí s rozšířením působnosti Fondu, které bude zahrnovat i podporu regionálního rozvoje a některých činností v oblasti cestovního ruchu. Změna názvu v žádném případě nebude mít vliv na práva, povinnosti a závazky Státního fondu rozvoje bydlení.

Číst více...
Regenerace sídlišť: Zveřejnění přehledu schválených a zamítnutých žádostí

Regenerace sídlišť: Zveřejnění přehledu schválených a zamítnutých žádostí

V programu Regenerace sídlišť bylo ve třetí výzvě přijato 45 žádostí v hodnotě 230 061 340 Kč. Schváleno bylo 19 žádostí v celkové hodnotě 91 289 266 Kč. Mezi náhradníky bylo dáno 18 žádostí v celkové hodnotě 100 321 852 Kč (Státní fond rozvoje bydlení požádal o navýšení rozpočtu na rok 2020. V případě jeho navýšení na 200 mil. Kč budou prostředky poskytnuté dle schváleného seznamu). Zamítnuto bylo 8 žádostí, z toho 6 z důvodů nedostatečné alokace, 1 žádost z důvodu nesplnění podmínek NV a 1 žádost pro nesplnění podmínek výzvy. O důvodu zamítnutí budou všichni žadatelé informování dopisem do konce dubna 2020. Seznam najdete zde pod záložkou Přehled schválených a zamítnutých žádostí.

Číst více...
Důležité upozornění!

Důležité upozornění!

Kvůli mimořádně složité situaci v Olomouckém kraji není v současné době možné garantovat doručení doporučených zásilek na pobočku SFRB v Olomouci. Prosíme tedy všechny stávající příjemce úvěrů, kteří potřebují komunikovat s olomouckou pobočkou, aby veškeré dokumenty (podepsané a naskenované) zasílali mailem na adresu:hradecna.dagmar@sfrb.cz a zároveň jako běžnou zásilku poštou na adresu: SFRB, Dolní náměstí 192/9, 779 00 Olomouc. Toto opatření se týká i žadatelů o úvěr z Programu pro mladé. V případě doplňujících dotazů se obraťte na komunikace@sfrb.cz. Děkujeme za pochopení.

Číst více...
Žádost o řešení mimořádné situace

Žádost o řešení mimořádné situace

Informace pro příjemce úvěrů Fondu, kteří se v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu dostali do tíživé finanční situace: Fond jim v odůvodněných případech poskytne odklad splácení nebo snížení měsíčních splátek. Vyplněnou žádost o řešení mimořádné situace zasílejte poštou na adresu: SFPI, Vinohradská 1896/46, Praha 2, 120 00 nebo mailem na adresu: podatelna@sfpi.cz. Schválení žádosti je zcela v pravomoci ředitelky Fondu.

Číst více...