SFPI NAVRH barva_upraveny 4

Zpravodaj 7/2020
červenec

Aktuální výše základní sazby EU je 1,13 %

Úrokové sazby programů SFPI se odvíjejí od základní sazby Evropské unie pro Českou republiku. Vždy, když dojde ke změně této základní sazby, změní se i úroková sazba našich programů. V poslední době tato sazba klesá a od 1. července je ve výši 1,13 %. To znamená, že příznivější úrokovou sazbu mají také naše úvěrové programy. Například právě podepisované úvěrové smlouvy uzavřené v programu Panel 2013+, který lze využít na opravy a modernizace všech bytových domů, tedy nejen panelových, tak budou mít úrokovou sazbu 1,13 % p.a. po celou dobu splácení, tj. až 30 let. Stejně tak je tomu u úvěrů na pořízení dostupných domů v programu Výstavba pro obce, kde je úrok taktéž fixován po celou dobu splácení. U tohoto programu je v současnosti úrok ve výši 1 % p.a.

Informace o všech našich programech, jejich podmínky a úrokové sazby najdete na webových stránkách www.sfpi.cz.

Téma měsíce Portálu o bydlení: Hygiena

žaluzie-660x330
V červenci jsme se zaměřili na hygienu. Rozhodně se ale nebudeme věnovat otázkám, jakými čisticími prostředky zkrášlit domácnost. Pozornost upřeme na větrání bytů, plísně, ionizaci ovzduší, hluk, proslunění bytu a podobná témata. Zajímá vás to?

Sledujte www.portalobydleni.cz.

facebook 
MailPoet