SFPI NAVRH barva_upraveny 4

Zpravodaj 1/2023
leden

dog-658206_960_720

Co nám nám/vám přinese rok 2023

Přelom roku obvykle do našich životů přináší změny a novinky. To se týká i programů z nabídky SFPI. O některých jsme se zmínili v loňském listopadovém a prosincovém zpravodaji, v lednu vám tedy přinášíme aktuální shrnutí.

NPO brownfieldy jsou tu
O chystaném programu na revitalizaci území se starou stavební zátěží jste si mohli přečíst vloni v listopadovém zpravodaji. Nařízení vlády, na jehož základě bude program otevřen, už bylo schváleno a pod číslem 2/2023 ho najdete ve Sbírce zákonů. Jeho znění je již taktéž k dispozici na našem webu, kde postupně zveřejníme veškeré informace k novému programu NPO brownfieldy. Nařízení vlády č. 2/2023 Sb. nabyde účinnosti 15. ledna. Další harmonogram programu je následující:
 • vyhlášení výzvy k podávání žádostí o dotaci: 20. 1. 2023
 • příjem žádostí o dotaci: od 20. 2. do 20. 4. 2023
 • uzavření smluvní dokumentace: do 31. 12. 2023
Už teď pro vás máme ale důležité upozornění: Zhotovitelé stavebních prací, služeb a dodávek v rámci přípravy a realizace akce musí uplatňovat zásadu DNSH (Do Not Significant Harm) neboli „významně nepoškozovat“. Tyto podmínky jsou blíže rozvedeny v Metodickém pokynu pro uplatňování zásady DNSH pro Národní plán obnovy na období 2021-2026. Pravidla budou blíže specifikována ve výzvě k podání žádosti o dotaci.

Osvědčené programy pokračují
Mezi stálice v úvěrových programech SFPI patří Panel 2013+, který je určený na revitalizaci bytových domů bez rozdílu technologie výstavby. Netýká se tedy jen domů panelových, ale mohou ho využít všichni majitelé bytových domů bez rozdílu technologie výstavby na financování revitalizace a zateplení domu.

Výstavba pro obce je dotačně-úvěrový program určený na pořízení sociálních a dostupných bytů, žadatelem o podporu může být obec nebo dobrovolný svazek obcí, města a městské části.

Nájemní byty, to je úvěrový program na pořízení nájemních bytů a domů pro vymezenou skupinu obyvatel, zahrnující seniory ve věku 65+ a sociálně či zdravotně hendikepované, mladé do 30 let nebo ty, jejichž obydlí zničila živelní událost.

Živel je dotačně-úvěrový program na obnovu obydlí, který je určený pro lidi postižené tornádem v létě 2021. Na podání žádosti o podporu je vyměřený čas dva roky od osudné události, tj. do 23. června 2023.

Podrobné informace ke všem našim programům jsou dostupné na webu SFPI.

   glasses-1255887_960_720

   Šťastný nový rok 2023!

   Ať vám nový rok přinese štěstí, elán a energii pro práci i zábavu. Ať jste zdraví a nic vám nechybí! Společně s vámi se těšíme na výzvy, které nám rok 2023 přinese. Věříme, že se k nim všichni dokážeme postavit čelem a zvládneme je. A když je budete potřebovat finančně podpořit, jsme tu my a naše dotační a úvěrové programy, abychom vám pomohli.
   facebook instagram 
   Email Marketing Powered by MailPoet