SFPI NAVRH barva_upraveny 4

Zpravodaj 12/2022
prosinec

calculator-820330_960_720

Máme schválený rozpočet na rok 2023

Poslanecká sněmovna dne 30. listopadu schválila rozpočet Státního fondu podpory investic pro rok 2023. Fond vám tak bude moci poskytnout podpory v podobě úvěrů v objemu 2,33 mld. Kč a v podobě dotací v celkové částce 4,22 mld. Kč.

Schválený rozpočet počítá s poskytováním podpor formou nízkoúročených úvěrů a dotací, případně s kombinací obou typů podpor. Podstatná část z nich je finančně kryta dotacemi ze státního rozpočtu, včetně nevyčerpaných nároků z minulých let, a v případě podpor na revitalizaci území se starou zátěží i z rozpočtu EU v rámci Národního plánu obnovy.

Dotace ze státního rozpočtu jsou určeny na realizaci již existujících dotačně-úvěrových programů Brownfieldy, Výstavba pro obce a Živel a také na nový program, který by měl zvýšit finanční dostupnost nájemního bydlení.

Dotace z Národního plánu obnovy o objemu 2,83 mld. Kč je určena na realizaci dotačního programu Revitalizace území se starou stavební zátěží, o kterém jsme psali v listopadovém Zpravodaji SFPI.

Z úvěrových programů bude SFPI v příštím roce pokračovat v programu Panel 2013+, naopak podpora vlastnického bydlení pro fyzické osoby (program Vlastní bydlení) poskytována nebude.

Sledujte i v roce 2023 webové stránky SFPI, tam se dozvíte víc.

   mirroring-3621760_960_720

   Téma měsíce Portálu o bydlení: Bezpečnost při práci na střeše

   Práce ve výškách je riziková a je potřeba dodržovat pravidla, aby nedošlo k fatálnímu úrazu. Málokdo ví, že povinností vlastníka je též zajistit bezpečnost při práci na střechách. Přečtěte si víc prosincovém Tématu Portálu o bydlení.
   facebook instagram 
   Email Marketing Powered by MailPoet