SFPI NAVRH barva_upraveny 4

Zpravodaj 2/2023
únor

a-loudspeaker-5031574_960_720

NPO brownfieldy jsou šancí na změnu

Státní fond podpory investic 1. února zveřejnil výzvu k podávání žádostí o dotace na revitalizaci území se starou zátěží. Program NPO brownfieldy (NPO = Národní plán obnovy), který je otevřen na základě nařízení vlády č. 2/2023 Sb., má v rozpočtu 2,8 miliardy korun a je financován z Nástroje pro oživení a odolnost. Příjem žádostí bude otevřen 20. února, posledním dnem pro podání žádosti je 20. duben 2023.

Stejně jako předcházející program SFPI na revitalizaci brownfieldů je i tento nový zaměřen na jejich nehospodářské využití. Program NPO brownfieldy nabízí dvě varianty dotací, a to podle velikosti plánovaného projektu a jeho využití. Přitom nezáleží na tom, jaký je celkový rozpočet vašeho projektu, ale jak velkou dotaci chcete využít a co s brownfieldem hodláte udělat. Rozdíl je také v tom, že o dotaci na velké projekty může požádat nejen územní samosprávný celek, ale také jakákoliv právnická osoba.

Dotace pro malé projekty
Výše dotace pro malé projekty je stanovena v rozmezí od 3 do 30 milionů korun. Využít lze na úpravu nebo nástavbu stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží, určené pro vzdělávání, výchovu nebo sport, kulturu, společenské účely, sociální služby nebo péči o rodinu, potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu obyvatelstva, pro plnění úkolů v rámci veřejné správy nebo zdravotní služby.

Další možností, jak naložit s územím se starou stavební zátěží, je odstranění stavby na brownfieldu a vybudování přírodního úložiště uhlíku.

Dotace pro velké projekty
Velké projekty mohou být dotovány částkou v rozmezí 30–500 milionů Kč. Peníze lze využít na úpravu nebo nástavbu stavby, která je součástí brownfieldu, nebo na její odstranění a výstavbu nové budovy určené stejně jako u malých projektů pro vzdělávání, výchovu nebo sport, kulturu, společenské účely, sociální služby nebo péči o rodinu, potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu obyvatelstva, pro plnění úkolů v rámci veřejné správy nebo zdravotní služby.

V případě úprav nebo nástavby stavby u obou typů projektů musí být nejméně 90 % dotace vynaloženo na splnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle zákona o hospodaření energií.

Zhotovitelé stavebních prací, služeb a dodávek v rámci přípravy a realizace akce mají povinnost uplatňovat zásadu DNSH (Do Not Significant Harm) neboli „významně nepoškozovat“. Pravidla jsou blíže specifikována ve výzvě k podání žádosti o dotaci.

Porobnosti najdete na www.sfpi.cz.

   man-5710164_960_720

   Téma měsíce Portálu o bydlení: Kupuji a prodávám nemovitost

   Mnoho z nás se během života setká s potřebou prodat nebo koupit dům či byt. O tom, na co při tom nezapomenout, jak by měla vypadat kupní smlouva, k čemu je dobrá úschova peněz i o dalších souvislostech spojených s koupí nebo prodejem nemovitosti, se dočtete v únorovém tématu Portálu o bydlení. Čtěte Portál o bydlení.
   facebook instagram 
   Email Marketing Powered by MailPoet