SFPI NAVRH barva_upraveny 4

Zpravodaj 8/2022
srpen

hands-1032312_960_720

Dobrá hospodyňka zatepluje v pravý čas

Snižování nákladů na energie je tématem, které v současné turbulentní době znovu nabývá na aktuálnosti. Vlastníci bytových domů tedy jistě uvítají, že Státní fond podpory investic znovu otevřel příjem žádostí o bezúročný úvěr z programu Zateplování. Zájemci mají šanci požádat o podporu do konce srpna letošního roku.

„Příjem žádostí jsme mohli znovu otevřít, byť na krátkou dobu, protože někteří příjemci úvěru nevyčerpali celkovou částku, na kterou byla podepsaná úvěrová smlouva, a tak se nevyčerpané peníze vrátily zpátky do rozpočtu programu,“ vysvětluje Michal Vinter, ředitel sekce podpor SFPI. „Tyto volné prostředky tedy můžeme opět nabídnout k využití dalším zájemcům o bezúročný úvěr.“

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem není tedy na škodu zopakovat si základní informace o programu. Zateplování je program určený na energetickou modernizaci bytových domů. Protože je poskytován z evropských prostředků, nelze jím hradit modernizaci domů v Praze. Podmínky programu nepředepisují žadateli způsob výběru dodavatelské firmy na stavební práce. Zásadní podmínkou pro poskytnutí úvěru je ale dosažení nejméně 20% úspory energie oproti stavu před modernizací. O úvěr mohou požádat všichni vlastníci bytových domů nebo nemovitostí, jejichž součástí je bytový dům. Úvěr má dvacetiletou splatnost a je bezúročný. Lze jím pokrýt 76 %, nebo 90 % výdajů na energetickou modernizaci (závisí to na režimu podpory), a to v rozpětí od půl milionu až do 90 milionů korun.

Program Zateplování lze využít na zateplení pláště domu a vnitřních konstrukcí, na pořízení a instalaci stínění v exteriéru, rekuperaci, na pořízení a instalaci solárních termických kolektorů, solárních soustav nebo akumulačních nádrží, na pořízení centrálního vytápění v bytovém domě. Penězi z programu Zateplování lze hradit připojení domu k soustavě zásobování tepelnou energií, regulaci otopné soustavy nebo její modernizaci včetně výměny rozvodů tepla a otopných těles, pořízení nebo výměnu předávací stanice podle energetického zákona a samozřejmě také na výměnu oken a dveří a navíc i výměnu výtahu.

Podmínky programu Zateplování jsou stanoveny nařízením vlády č. 16/2020 Sb. Podrobné informace o programu najdete na našem webu zde.

   banner portál

   Téma měsíce Portálu o bydlení: Co byste měli vědět
   o bydlení v bytovém domě

   Není to tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo. I když máme byt v osobním vlastnictví, nemůžeme si v bytovém domě dělat, co nás napadne. Musíme se řídit stanovami SVJ či bytového družstva, z nichž pro nás plynou pochopitelně práva, ale i mnoho povinností. O obojím si můžete přečíst v srpnu na Portálu o bydlení.
   facebook instagram 
   Email Marketing Powered by MailPoet