SFPI NAVRH barva_upraveny 4

Zpravodaj 6/2022
červen

lost-places-1495150_960_720

Za rohem můžete mít nový park nebo školu

Státní fond podpory investic na začátku června vyhlásil výzvy k podávání žádostí o dotaci nebo úvěr z programu Brownfieldy, který je otevřený na základě nařízení vlády č. 496/2020 Sb., v platném znění. Výzvy jsou dvě, jedna se týká Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje, pro něž je dohromady alokováno 200 milionů Kč, a druhá pak zbytku republiky s alokací 300 milionů korun. Lhůta pro podávání žádostí začíná běžet 1. srpna a končí 31. října 2022.

Novinkou oproti předcházejícím výzvám je také elektronické podání žádosti o dotaci nebo úvěr prostřednictvím klientského portálu, který najdete na adrese https://portal.sfpi.cz/. Portál zatím není zprovozněn, odkaz s formulářem žádosti bude zpřístupněn před zahájením příjmu žádostí. Výzva, nařízení vlády, Příručka pro žadatele o podporu a další dokumenty jsou k dispozici na webu SFPI.

Podpora z programu Brownfieldy je určená na revitalizaci území se starou stavební zátěží na park nebo občanské vybavení. Projekt musí splňovat podmínky nařízení vlády č. 496/2020 Sb., v platném znění. Oprávněný žadatel, tj. územní samosprávný celek, může v průběhu jedné výzvy podat pouze jednu žádost o podporu. Města rozčleněná na obvody nebo části mohou podat jednu žádost na každý městský obvod nebo městskou část.

Jak již bylo zmíněno, i pro toto kolo výzvy je rozpočet omezený, a tak v případě, že budou podané žádosti vyhodnoceny se stejným počtem bodů, rozhodne o jejich pořadí datum a čas přijetí elektronickým systémem SFPI.

Podrobné informace k programu Brownfieldy a jeho podmínky najdete zde.

   dřevěnice-640x330

   Téma měsíce Portálu o bydlení: Dřevostavby

   V červnu najdete na Portálu o bydlení čtení o jednom z prudce se rozvíjejících fenoménů malého a středního stavebnictví, což jsou jednoznačně dřevostavby, a o teoriích a mýtech vinoucích se kolem nich. Nehodnotíme rozdíly mezi laickým a odborným pohledem, mezi teorií a praxí, ale snažíme se o objektivní pohled projektanta, výrobce, dodavatele a malého developera na rozvoj dřevostaveb s ohledem na vývoj stavebního trhu v Česku.
   Čtěte Portál o bydlení.
   facebook instagram 
   Email Marketing Powered by MailPoet