SFPI NAVRH barva_upraveny 4

Zpravodaj 4/2022
duben

questions-gc00618265_1280

Jak to bude dál s Vlastním bydlením?

V rozpočtu programu Vlastní bydlení je pro letošní rok vyčleněno 700 milionů korun. K datu 6. dubna 2022 byly přijaty žádosti o úvěry v celkové částce 651 372 021 Kč, z rozpočtu tedy zbývá 48 627 979 Kč. V této souvislosti vyvstává otázka, jak to bude dál, proto vám chceme nastínit možné varianty vývoje situace.

Program Vlastní bydlení je kontinuální, žádosti jsou vyřizovány v tom pořadí, v jakém byly doručeny. Poté mají žadatelé „rezervován“ úvěr v požadované výši. Ale ne všechny žádosti jsou doporučeny k uzavření smlouvy. Některé jsou zamítnuty Fondem pro nesplnění podmínek programu či nedostatečnou bonitu žadatelů, některé stahují sami žadatelé kvůli rostoucí úrokové sazbě. Ta se stanoví podle základní sazby EU v den podpisu úvěrové smlouvy, nikoliv v den podání žádosti o úvěr.

Ne všichni žadatelé o úvěr podali žádost kompletní, tj. včetně všech požadovaných příloh. V takovém případě jsou do 30 dní vyzváni, aby chybějící dokumenty doplnili taktéž do 30 dní. Dodržet tento termín je však pro některé z nich nemožné, a tak je jejich žádost o úvěr posléze vyřazena a blokované finanční prostředky jsou uvolněny zpátky do rozpočtu programu, a tím pádem budou k dispozici pro další žadatele.

Až bude rozpočet programu Vlastní bydlení vyčerpán, mohl by ho Státní fond podpory investic eventuálně navýšit z peněz určených pro jiné programy, v nichž nebude o využití podpory tak velký zájem. Příjem žádostí o úvěr z programu Vlastní bydlení by tedy byl po vyčerpání rozpočtu na nějakou dobu zastaven a obnoven pravděpodobně až ve třetí čtvrtině roku, až by bylo jasné, z jakého programu můžeme případně peníze do Vlastního bydlení přesunout.

Aktuální informace k tomu, co se bude dít, se každopádně dozvíte na našem webu. Průběžně ho proto sledujte.

   cat-2149809_960_720

   Téma měsíce Portálu o bydlení: Nájemní bydlení

   Nájem služebního bytu, Okamžitá výpověď z nájmu nebo Znovuobnovení nájmu, to je jen ochutnávka v podobě názvů článků, které si budete moci v dubnu přečíst na Portále o bydlení. Jestli tedy žijete v nájemním bytě, nebo o takovém bydlení teprve uvažujete, určitě byste dubnové téma neměli přehlédnout. Čtěte Portál o bydlení.
   facebook 
   Email Marketing Powered by MailPoet