SFPI NAVRH barva_upraveny 4

Zpravodaj 11/2021
listopad

field-21598_960_720

Co na podzim zasadíte, to na jaře rozkvete

Aby zahrady a parky na jaře krásně rozkvetly, je třeba na to myslet už na podzim, to vám řekne každý zahradník. Pokud chcete mít ve vašem městě nebo obci krásná veřejná prostranství, měli byste na to myslet také právě teď, to vám zase říkáme my. Ne že bychom vám chtěli radit, co kam zasadit, ale chceme vám připomenout, že je otevřená výzva k podávání žádostí o podporu v programu Regenerace sídlišť – úprava veřejných prostranství. Žádosti je možné podávat do 15. prosince.

Dotace a úvěry jsou poskytovány na základě nařízení vlády č. 390/2017 Sb. Dotaci je možné poskytnout až do výše 50 % uznatelných nákladů, nejvýše však může činit 6 milionů korun na projekt. Spolu se žádostí o dotaci je žadatel oprávněn požádat o úvěr na dofinancování projektu. Součet výše úvěru a dotace může pokrýt až 90 % uznatelných nákladů. Splatnost úvěru nesmí překročit 15 let od uzavření smlouvy. Úroková sazba se odvíjí od výše základní sazby Evropské unie pro ČR zvýšené o 0,30 % ročně. Úvěr se splácí měsíčními splátkami jistiny i úroku a je možné ho splatit předčasně bez jakýchkoli sankcí.

O dotaci zkombinovanou s úvěrem může požádat obec, na jejímž území se nachází sídliště, pokud je pozemek, na němž má být regenerace provedena, v jejím vlastnictví, má platný územní plán, povolení pro stavbu, projekt, který byl včetně každé změny schválen zastupitelstvem obce. Obec nesmí mít ke dni podání žádosti o dotaci dluhy ve vztahu ke státním fondům či státnímu rozpočtu.

Prostředky z programu Regenerace sídlišť se dají využít na široké spektrum úprav a oprav:
 • výstavbu nebo rekonstrukci místních komunikací, chodníků a cyklistických stezek,
 • výstavbu protihlukových stěn,
 • výstavbu nebo rekonstrukci odstavných či parkovacích státní,
 • zachování nebo zvýšení podílu nezpevněných ploch (ochrana mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových vod),
 • odstranění nadzemního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení podzemním vedením,
 • opravu či doplnění veřejného osvětlení,
 • realizaci místních protipovodňových opatření,
 • realizaci opatření pro zvýšení bezpečnosti sídliště,
 • úpravu veřejných prostranství – zejména na opravu stávajících a zřizování nových dětských hřišť nebo odpočinkových ploch,
 • výstavbu veřejných rekreačních nebo sportovních ploch s příslušným městským mobiliářem a doprovodných ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním.
Rozpočet programu pro letošní podzimní výzvu je stanoven ve výši 100 milionů korun na dotace a 20 milionů na úvěry.

Podrobné informace o programu Regenerace sídlišť najdete na stránkách SFPI.

  system-3755265_960_720

  Téma měsíce Portálu o bydlení: Správa bytových domů

  Listopadové Téma měsíce by si určitě neměli nechat ujít ti, jejichž denním chlebem je správa bytových domů. Mimo jiné se například dozvědí, jak řešit přechod dluhů a závazků v bytovém spoluvlastnictví. Čtěte Portál o bydlení.


  facebook 
  MailPoet