SFPI NAVRH barva_upraveny 4

Zpravodaj 10/2021
říjen

tower-viewer-1580255_960_720

Jsou změny na dohled?

Doba je chaotická, stále se něco děje, média každý den vychrlí množství informací, ve kterých je někdy obtížné se zorientovat. Není proto od věci vnést do chaosu řád a připomenout si, jak naše programy vznikají a co je potřeba k tomu, abychom vám mohli nabízet úvěry a dotace.

Všechny naše programy jsou otevřeny na základě nařízení vlády. Tato nařízení jsou pro Státní fond podpory investic závazná, podmínky programů nemůžeme měnit, upravovat je nebo z nich poskytovat výjimky. Nařízení vlády tedy platí jak pro poskytovatele podpor, tak pro jejich příjemce.

S nadcházejícím rokem 2022 a růstem cen stavebních materiálů se nás v poslední době často ptáte na podmínky „státní hypotéky“, tzn. na program Vlastní bydlení, a na jejich případné změny.

Program Vlastní bydlení byl otevřen začátkem letošního roku na základě nařízení vlády č. 1/2021 Sb. Pokud by mělo dojít ke změně jeho podmínek, musí ministerstvo pro místní rozvoj připravit novelizaci tohoto nařízení a předložit ji ke schválení vládě. Není to tedy v kompetenci Státního fondu podpory investic. Z tiskové zprávy, kterou vydalo MMR 5. října, je zřejmé, že novelizaci plánuje. Kdy bude projednána vládou, nám ale není známo. Než se tak stane, budou současné podmínky kontinuálně platit i v příštím roce.

Podrobné informace o programu Vlastní bydlení najdete na stránkách SFPI.

  architekti

  Téma měsíce Portálu o bydlení: Vybrané činnosti ve výstavbě

  Vybrané činnosti v procesu přípravy, navrhování a provádění staveb definuje platný stavební zákon. Jsou to činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě a mohou je vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle autorizačního zákona. Setkává se s nimi každý stavebník, vlastník stavby nebo její provozovatel ve chvílích, kdy potřebuje zpracovat projektovou dokumentaci stavby pro stavební úřad, provádí novou stavbu nebo změny dokončené stavby prostřednictvím stavební firmy či svépomocí. Ve všech těchto případech se musí obracet na tzv. autorizované osoby – členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a České komory autorizovaných architektů.

  Chystáte se stavět? Čtěte říjnové téma Portálu o bydlení.


  facebook 
  MailPoet