SFPI NAVRH barva_upraveny 4

Zpravodaj 8/2021
srpen

build-a-house-4503753_1920

Program Živel pomáhá napravit, co živly zničily

Na základě nařízení vlády č. 257/2021 Sb. otevřel Státní fond podpory investic dotačně-úvěrový program Živel, který je určený na obnovu obydlí postižených živelní pohromou dne 24. června 2021. Dotaci je možné čerpat nejvýše 2 miliony korun, o třímilionový úvěr lze požádat až po vyčerpání dotace.

O podporu mohou požádat všichni vlastníci nebo spoluvlastníci poškozeného obydlí a také stavebníci rozestavěného obydlí, tedy ti, kteří svůj dům ještě neměli dostavěný. Jak bývá u dotací obvyklé, žadatel nesmí mít nedoplatky vůči státnímu rozpočtu a zdravotním pojišťovnám. Žádost o podporu lze podat do dvou let ode dne, kdy k poškození obydlí došlo.

Výše dotace se stanoví tak, že se od celkových nákladů na obnovu, tj. na opravu, nákup nebo výstavbu obydlí, odečte 70 % vyplaceného pojistného a příspěvků státu (to se týká oprav). Dotace však nesmí překročit stanovený limit, tj. 2 miliony Kč.
V případech, kdy poškozený dům musel být zdemolován a bude se stavět nový, mohou postižení požádat o zálohu ve výši 500 tisíc Kč ještě před podpisem dotační smlouvy. Zálohu lze použít výhradně na náklady spojené s demolicí, přípravou projektové dokumentace a položkového rozpočtu.

O úvěr až 3 miliony korun s úrokovou sazbou 1 % p.a. fixovanou po celou dobu splácení lze požádat až po vyčerpání dotace. Splatnost úvěru je 25 let. Během této doby lze požádat o přerušení splácení jistiny úvěru až na dva roky z důvodu nemoci nebo ztráty zaměstnání po dobu delší než 3 měsíce a také v případě narození nebo osvojení dítěte. Úvěr do 600 tisíc korun lze zajistit ručitelem, úvěry nad tuto částku pak zástavním právem k opravované nebo pořizované nemovitosti ve prospěch Fondu.

Žádost o podporu lze podat osobně, poštou nebo datovou schránkou na adresu SFPI. Mobilní týmy Fondu vyjíždějí do postižených oblastí na Moravě každých 14 dní, a tak je možné, aby žadatelé předali žádosti o dotaci a následně po jejím zpracování také podepsali dotační smlouvu přímo v obcích Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves nebo Hrušky. Kdy bude mobilní tým SFPI na konkrétním místě, to se dozvíte na webových stránkách Fondu. Tuto informaci vždy pravidelně aktualizujeme.

Podrobné informace o programu Živel najdete zde.

  domov-640x330

  Téma měsíce Portálu o bydlení: Jak uvažovat, když si chceme pořídit bydlení

  To je otázka, kterou byste neměli přeskakovat, pokud se chystáte pořídit si bydlení. Proč je to důležité? To se dozvíte v srpnovém tématu Portálu o bydlení.
  Sledujte www.portalobydleni.cz.

  facebook 
  MailPoet