SVJ Svatoslavova 503/17, Praha 4

Společenství vlastníků jednotek Svatoslavova 503/17 využilo úvěr z programu Panel 2013+ ve výši 736 000 Kč (52,69 % z celkových způsobilých výdajů) na výstavbu nového výtahu. Úvěr budou splácet 10 let.