Regenerace sídlišť: Zveřejnění přehledu schválených a zamítnutých žádostí

V programu Regenerace sídlišť bylo ve třetí výzvě přijato 45 žádostí v hodnotě 230 061 340 Kč. Schváleno bylo 19 žádostí v celkové hodnotě 91 289 266 Kč. Mezi náhradníky bylo dáno 18 žádostí v celkové hodnotě 100 321 852 Kč (Státní fond rozvoje bydlení požádal o navýšení rozpočtu na rok 2020. V případě jeho navýšení na 200 mil. Kč budou prostředky poskytnuté dle schváleného seznamu). Zamítnuto bylo 8 žádostí, z toho 6 z důvodů nedostatečné alokace, 1 žádost z důvodu nesplnění podmínek NV a 1 žádost pro nesplnění podmínek výzvy. O důvodu zamítnutí budou všichni žadatelé informování dopisem do konce dubna 2020. Seznam najdete zde pod záložkou Přehled schválených a zamítnutých žádostí.